ฝึกอบรมโครงการศึกษาดูงาน วันที่ 11-13 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 7 มี.ค.2561 อบต.โนนดินแดง ได้จัดฝึกอบรมโครงการศึกษาดูงาน วันที่ 11-13 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี