เทศกาลปีใหม่ อบต.โนนดินแดงได้ตั้งจุดบริการประชาชนในเขตหมู่บ้านและจุดรับผิดชอบ

ช่วงเทศกาลปีใหม่ อบต.โนนดินแดงได้ตั้งจุดบริการประชาชนในเขตหมู่บ้านและจุดรับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม-3 ม.ค.2561