เทศกาลวันสงกรานต์ เจ้าหน้าที่และพนักงาน

เทศกาลวันสงกรานต์ เจ้าหน้าที่และพนักงาน อบต.โนนดินแดง รดน้ำขอพร ท่านนายกอบต.โนนดินแดง ประจำปี 2561