กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิภลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง พร้อมหน่วยงานราชการต่าง ๆ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิภลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ วัดโนนดินแดงใต้