23 ตุลาคม 2561 กิจกรรมวันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง พร้อมหน่วยงานราชการต่าง ๆ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง