ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

การป้องกันการทุจริต


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
10 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตปี 64 โหลด
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต โหลด
12 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(64) โหลด
14 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2562 โหลด
15 การประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายในประจำปี 2562 โหลด
16 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 โหลด
18 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี โหลด