ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

การป้องกันการทุจริต


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โหลด
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โหลด
6 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(64) โหลด
16 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต โหลด