ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

การป้องกันการทุจริต


แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
17 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 โหลด
31 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 โหลด