ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

การป้องกันการทุจริต


แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
5 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562-2564 โหลด
6 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561-2564 โหลด