ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

การป้องกันการทุจริต


แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีพ.ศ.2564 โหลด
17 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 โหลด