ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

การป้องกันการทุจริต


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน โหลด
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน โหลด
27 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน(63) โหลด
34 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน(62) โหลด