ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

การบริหารเงินงบประมาณ


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2562 โหลด
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี โหลด