ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

การบริหารเงินงบประมาณ


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
4 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2563(รอบ 6 เดือน) โหลด