ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

การบริหารเงินงบประมาณ


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โหลด
13 แผนการจัดหาพัสดุปี62 โหลด
14 แผนการจัดหาพัสดุปี 61 โหลด