ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

การบริหารเงินงบประมาณ


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โหลด
10 แผนการจัดหาพัสดุปี62 โหลด
11 แผนการจัดหาพัสดุปี 61 โหลด