ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

การบริหารเงินงบประมาณ


ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โหลด
3 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โหลด
8 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 โหลด