ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

การบริหารเงินงบประมาณ


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โหลด
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือน(2562) โหลด
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำเดือน โหลด