ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

การบริหารงาน


มาตรฐานการปฏิบัติการ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่2/2561 โหลด
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่1/2561 โหลด
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่1/2561 1 โหลด
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2/2561 โหลด
6 แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) 1 โหลด
7 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2 โหลด
12 คู่มือการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง โหลด