ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

การบริหารงาน


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
6 สรุปสถิติการให้บริการ ปี 2564(ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564 โหลด
23 สถิติการให้บริการด้านการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2563 โหลด
25 สถิติการให้บริการ ประจำปี 2563 โหลด
31 สถิติการให้บริการ โหลด