ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

การส่งเสริมความโปร่งใส


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 ทะเบียนสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 โหลด
3 สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี 2566 1 1 โหลด