ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

การส่งเสริมความโปร่งใส


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
9 สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี 2563 โหลด