ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

การส่งเสริมความโปร่งใส


ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง พ.ศ. ๒๕๖๖ โหลด
4 การส่งเสริมความโปร่งใส โหลด
5 ส่งเสริมความโปร่งใส โหลด